O expedici Skirák


Základní info:

  • pattern: Silvestr v Iráku

  • pointa: Exotika, woe!

  • pokřik: Sallaem Irákum!
logo

Vědecká náplň expedice:

Komparace vlivu nadměrné konzumace alkoholu u kurdského a českého etnika.


All your base are belong to us

HOME